Saturday, May 16, 2009

Hier en nu. Wereldse theologie in het spoor van Edward SchillebeeckxHier en nu | SchillebeeckxSoeterbeeck Programma: hier
Inhoud
In een wereld die hevig in verandering is, ziet de theologie zich steeds voor nieuwe vragen gesteld.
Zo roept de kredietcrisis scherpe vragen op over rechtvaardigheid in economische verhoudingen. In de zorgsector gaat het om het handhaven van menselijkheid en zorgzaamheid, die in dichtgetimmerde systemen onder druk komen te staan. En in een pluriforme cultuur is het verlangen voelbaar naar een betekenisvol verband en bezielde gemeenschappen. De tijden zijn voorbij waarin geloof uitsluitend leek te gaan over het individuele heil van gelovigen, ietsisten en soloreligieuzen.
De wereld verandert, en de theologie verandert met haar mee.

Edward Schillebeeckx laat zien dat actuele maatschappelijke vragen ook theologische vragen zijn: zij vormen hier en nu een uitdaging om gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding te realiseren. Zijn theologie blijft inspirerend voor wie in de 21ste eeuw de eigen tijd wil beschrijven en doordenken. Dat wordt zichtbaar in dit symposium, waar theologen met een kunstenaar, een arts en een essayist spreken over het appèl dat uitgaat van de grote vragen van onze tijd.

De presentatie van het vernieuwde Tijdschrift voor Theologie is de aanleiding voor dit symposium.
Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met het Tijdschrift voor Theologie.
Economie
- Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar Systematische theologie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg
- Jonas Staal, beeldend kunstenaar. In zijn installaties en performances – recent Bomb Wreck Jewellery – doet hij onderzoek naar politieke ontwikkelingen.
Zorg
- Dr. Annelies van Heijst, universitair hoofddocent Christelijke Ethiek en spiritualiteit aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg
- Dr. Hanneke van Laarhoven, arts op de afdeling Medische Oncologie van het UMC St Radboud en theoloog
Spiritualiteit en gemeenschap
- Prof.dr. Frans Maas, hoogleraar Geschiedenis en Grondslagen van de Spiritualiteit aan de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen
- Dr. Erica Meijers, essayist, hoofdredacteur van De Helling, tijdschrift voor politiek en cultuur, en theoloog

Prof. dr. Ben Vedder, decaan van de Faculteit der Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen spreekt het openingswoord van het symposium.
Dr. Stephan van Erp, universitair docent Systematische theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is gespreksleider.
Saxofonist Frank Nielander speelt geïmproviseerde muziek.

Programma

10.00 uur
Welkom namens de Faculteit der Theologie, door prof.dr. Ben Vedder
10.35 uur
Introductie in het thema, door dr. Stephan van Erp
10.45 uur
Thema 1: Economie en geweld, door prof.dr. Erik Borgman & Jonas Staal
De economie staat vanwege de kredietcrisis sterker dan ooit in de belangstelling. Enerzijds tempert ze geweld, maar anderzijds is ze zelf getekend door gewelddadige machtsverhoudingen.
10.45 Inleiding Jonas Staal
11.05 Inleiding Erik Borgman
11.25 Discussie Jonas Staal en Erik Borgman

Muzikaal intermezzo, door saxofonist Frank Nielander

Thema 2: Zorg, door dr. Annelies van Heijst & dr. Hanneke van Laarhoven
Wat zijn momenteel de grote vragen in de zorg? Regeldrift en het streven naar efficiency komen geregeld op gespannen voet te staan met het verlangen een humane, aandachtige betrokkenheid van professionals in de zorg bij patiënten.
11.55 Inleiding Hanneke van Laarhoven
12.05 Inleiding Annelies van Heijst
12.30 Discussie Hanneke van Laarhoven en Annelies van Heijst
Introductie middagprogramma, door dr. Stephan van Erp
13.45 uur Presentatie vernieuwd Tijdschrift voor Theologie (uitgevrij Boom), door prof.dr. Ben Vedder
Thema 3: Spiritualiteit, door prof.dr. Frans Maas & dr. Erica Meijers
Individualiserende tendensen en achterdocht jegens het idee van gemeenschap gaan samen met een sterk verlangen naar gemeenschap en naar gezamenlijke oriënterende waarden. Hoe verhoudt zich dit verlangen tot het streven naar individueel heil – en naar het Rijk Gods?
13.45 Column Erica Meijers
13.55 Lezing Frans Maas
14.25 Discussie Erica Meijers en Frans Maas
Slotbeschouwing, door dr. Stephan van Erp